Kirchroa Alaaf (lied 3)

Info: Kirchroa Alaaf (lied 3)
Jaar: 1987
Componist: De Koekie's
Schrijver: De Koekie's
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2]. Uitgevoerd door De Koekie's. Ziek ook: Kirchroa Alaaf}


Kirchroa is mieng hemetsjtad
Want hei bin iech jeboare
Mie hats dat han iech jans jewis
A Kirchroa verloare
Kirchroa is mieng hemetsjtad
Iech hoef miech mer tse drieëne
Dat iech inne va Kirchroa bin
Veul iech bis in de tsieëne

REFR
Kirchroa, Kirchroa, Kirchroa Alaaf
Kirchroa, Kirchroa, Kirchroa Alaaf

Kirchroa is mieng hemetsjtad
Hei wel iech ummer blieve
Iech los miech van ze leëve nit
Oes Kirchroa verdrieëve
Kirchroa is mieng hemetsjtad
Mit sjtoots wil iech betoeëne
Dat iech nurjens angesj wie
I Kirchroa wil woeëne

Kirchroa is mieng hemetsjtad
Dat don iech noen bezinge
Went iech e Kirchröadsje lidje hüer
Bejint mie hats tse springe
Kirchroa is mieng hemetsjtad
Dat zing iech oes voller bros
't Sjunste pleëtsje óp dis welt
is 't Kirchroa van os.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 6