Kirchroa is d'r himmel óp eëd

Info: Kirchroa is d'r himmel óp eëd
Jaar: 1987
Componist: Ger Prickaerts
Schrijver: Ger Prickaerts
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Deelnemer Sjlajerparade seizoen 1987 - 1988[2]. Uitgevoerd door Combo Rodazangers. Andere deelnemers in 1987}
REFR
Kirchroa is d'r himmel óp eëd,
Kirchroa is dat sjunne och we:ed
Kirchroa is d'r jans vuur jemaat
De wieëtsjafte, sjtroase en d'r Maat
En wail v'r braaf zunt, zunt v'r dat och weëd
Kirchroa is d'r himmel öp eëd
En wail v'r braaf zunt, zunt v'r dat och weëd
Kirchroa is d'r himmel öp eëd

Vers
Went Kirchroa d'r himmel is
Mosse vier joa ingelsjer zieë
Dat sjtimt jenauw wie dat ummer al is
Die ingelsjer kan me uvveral zieë
Vanaaf de hoeëpel bis Sjpekhei
Zunt de ingelsjer hu 'näu hei

Os Kirchroa is jrenzeloos
Went 't hei werm Karneval weëd
Ja daag gen naat is hei duchtieg jet loos
Beweëgt hei d'r himmel en de eëd
En zunt v'r eemoal dan óp jank
Doert ós fès da och drei daag lank

En kome vier oave a
Weëd jans wied de duur óp jedoa
Komt jauw erin, dut uch vluejele aa
Uur ingelsjer hat jaar nieks jedoa
Vuur lu va Kirchroa jee probleem
Den die zunt in d'r himmel heem

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje 1987-1987 pagina 12