Kirchroa os heemetsjtad

Info: Kirchroa os heemetsjtad
Jaar: 1973
Componist: Cas Sprokel
Schrijver: Cas Sprokel
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1973[2]. Het verschijnt tien jaar later op Kirchroa ós hemetsjtad (LP)}


Kirchroa doe bis ozze sjtoots
Is 't de Blieërhei of de Hoots
Is 't d'r Joep óp d'r Maat
't Sjtadspark of botaniesje jaat
Sjwumme durch jroeës en kleng
In d'r pool va Eresjting
Doarum zingt jiddes kink
Va Hei bis óppen Vink

REFR
Kirchroa ós hemetsjtad
Doe liks ós a jen hats
Kirchroa ós leefste sjtad
Doe bis ós jrüetste sjats
Kroon van 't Roderlank
Mit moeziek en jezank
Vier blieve ummer sjtoots óp diech
Mit diech zunt vier zoeë riech

Kirchroa wat hants ze jedoa
Ze hant diech in de kou losse sjtoa
De koele dat woar die hats
Och al woar dat ummer sjwats
Doavan is nuus mieë doa
In ós leefste Kirchroa
Doch hant vier jouwe mod
En zinge kot en jód

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1973 pagina 15 uit Archief Rodazangers