Kirchroa viert Karneval

Info: Kirchroa viert Karneval
Jaar: 1973
Componist: Vooralsnog onbekend
Schrijver: Vooralsnog onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1973[2].}


I Kirchroa weëd al joare lank
D'r karneval jevieërt
Dat kent me hei va kink af aa
Dat kriet me nit jelieërt
Me drinkt da jeer e jleësje wieën
Konjak en och e beer
Me maat ziech sjpas
Me zengt en sjpringt
Ejaal i wat vuur weer

REFR
Kirchroa, Kirchroa, viert huü karnaval
Kirchroa, Kirchroa, jans Kirchroa is hü knal
Kirchroa, Kirchroa, hat zoeë jeer eng sjpas
Doarm weëd hü werm sjpas jemaat (2x)
A zörrieg weëd hü nit jedaat (2x)

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1973 pagina 5 uit Archief Rodazangers