Kirchroa vuur Kirchroa (stichting)

evenementenorgansatie,

De organisatie wordt in 2014 opgericht om de geldinzamelingsactie Kirchroa vuur Kirchroa te organiseren. Bij gebrek aan inzetbare vrijwilligers stopt de stichting haar activiteiten in het najaar van 2017[1].

Leden

De stichting heeft bij de opheffing de volgende leden:

oud-leden
adviseur

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.