Kloone trekke

Info: Kloone trekke
Jaar: 1986
Componist: Th. Breuls
Schrijver: Th. Breuls
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1986[2]}


REFR
Klone trekke, Woa jieëft t zoeë wie ós klonetrekke
Zoeëjaar d'r Hollender kunt kieke
Nieks óp de welt kan hei a tiepe want
Klone trekke, Nuus is zoeë sjun wie ós klonetrekke
En jedder huit va klatsj boem sjnaaf óp Kirchroa Alaaf

Went Karenval i Kirchroa is bliet jenne in de boet
De janse sjtroas pakt ziech bijee van de Hoots bis an de loeët
Mer t Deesdiegs jeet t richtieg loos, Dan jeet d'r kloon óp sjtap
De tsiem de tröat D'r sjelleboom en och e flesje sjnaps
Zoeëjaar de mam en d'r pap en alle kinger die diunt mit want

Wat zou me doch noa Rio joa vuur hant 't zelf in hoes
En 't is da waal jet wermer doa mer wat maat os dat noe oes
Os vrouwluu zunt jenauw zoeë sjun, Dat wisse vier allemoal
Jedanst weëd uvveral óp sjtroas de Hoofsjtroas is sjtampevol
En de mam en d'r pap en alle kinger die dunt mit, want

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 5