Kranz

Deze kegelvereniging wordt op 4 september 1938 (her)opgericht in het verenigingslokaal Buck aan de Voorterstraat.

De eerste oprichting vindt plaats in 1928, maar wordt enkele jaren later opgeheven. In 1938 sluit zij zich aan bij de eerste Bleijerheidse Kegelbond.

Voorzitter

  • 1938 - 0000 W. Quaedflieg
  • 0000 - 0000 H. Bellen, 20 jaar, de periode is vooralsnog onbekend

Huisvesting