Krewinkel, Conrad

auteur,

Hij wordt geboren in 1925 op 18 october en hij overlijdt op 23 augustus 1968.

cariere

In zijn beroepsleven is Conrad elektrotechnisch tekenaar bij de Wilhelminamijn.

producten

Hij is samen met Wiel Giese (ook wel blinge Wiellie genoemd) auteur van de Carnavalssjlaajer Kirchroa Alaaf (lied 1)[1]. Als leden van kerkelijk zangkoor "St. Caecilia" schrijven Conrad en Wiel onder meer "Ozze kirchekoeër va Tsint Lambeët". Dit lied brengen zij op 26 april 1949 ten gehore en deze "koorsjlaajer" wordt ook nu nog bij diverse gelegenheden gezongen. Samen met Wiel heeft hij ook nog "Sjoenkel-Sjlaajer" geschreven. Dit lied is door Jo Bischoff tegen de wil van Wiel vertolkt bij de sjlaajerverkiezing van de KVV.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.