Krisjesjiechtens en -Jediechte in ós Moddersjproach

Boekwerk,

Dit boekwerk bevat 23 kerstvertellingen en 61 kerstgedichten in het Kerkraads Dialect. Het boek wordt op 14 november 2004 uitgegeven door dialectvereniging Kirchröadsjer Plat[1].

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Colofon van he tboek