Kroonschijf

Damvereniging,

De vereniging fuseert op 1 juli 1996 met damvereniging VOS tot Roderland (damvereniging).