Laach ens effe mit

Info: Laach ens effe mit
Jaar: 1997
Componist: Frans Stollman
Schrijver: Peter Bartholomé
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Zang: Reënboagkloeb Haander. cd: Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296. cd: Diverse artiesten - "Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 5" - Dureco Holland CD10.11.76. [2]}


REFR:
Kóm zets die mülsje ins óp laache, noen los dieng tseng mar rui-ieg zieë.
Los die tswai bakke kreftieg kraache, dan is vräud op die jezich tse zieë.

Inne daag ins nit jelaachd is inne daag óch nit jeleëfd, dat hüet me al ins zage.
Inne miensj deë nit mieë laacht en de sjpas óch nit beleëft, deë is doch tse beklage,
went me richtieg laache mós dan is dat e jenós.

Went ins inne an diech zeët doe bis de muite weëd
Lieët heë zie hets-je sjprèche, dan is a dem tse zieë de vräud en nog jet mieë
dat is nit tse versjtéche, de sjpas en d'r vermaach junt tsezame mit d'r laach.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.