Leesjongen

De afbeelding is genomen in de Witte Kolonie op de Hopel.

Boekwerk[1],

Dit boek van Wiel Kusters (ISBN-9789059367388 info: KB) heeft als ondertitel: 'Verzamelde gedichten 1978-2017'. Het wordt uitgegeven door Cossee[2] en bevat tevens op CD een selectie (34) gedichten door Wiel Kusters voorgelezen audiofragmenten.

Het verschijnt in 2017 en bevat een thematisch geordende verzameling van eerder verschenen gedichten. De dubbele betekenis van de titel Leesjongen is aan de ene kant die van de jonge mijnwerker die bovengronds steenbrokken moet filter uit zojuist gedolven steenkool, net als bepaalde gedichten uit een heel oeuvre. De andere is het verband met de gedichten in de bloemlezing die als onderwerp 'lezen' hebben.

De thema's zijn:

  • Dicht bij huis
  • Amor en de schedel
  • Ik ging eens niet graag dood
  • Mijn handen in een droom
  • Lezen in de nacht
  • Het halve woord

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Dagblad De Limburger, Pagina Cultuur 11 dd 20170609
  2. Colofon van het boek dd 20180617