Los mar jete

Info: Los mar jete
Jaar: 1984
Componist: Herman Rutten
Schrijver: Herman Rutten
Publiek Domein: Nee[1]
Info: [2]}


D'r Frens zaat ins an 't Fieng: "Dizze oavend kriette de zieng.
Drei daag wil iech mietdoeë en doe bis óch mit derbij.
Den die wuste sjun, sjun vasteloavendsdaag zint werm jauw verbij".

't Fieng zaat doe an d'r Frens: "Miech is alles jans, jans ejaal.
Vier dunt nog ee drinke, doe en iech, en iech en doe.
En 't koam da wie 't da zoeë kómme moeët, sjtiemmoeng woar in loeët".

REFR:
Los mar lofe, los mar jete, los mar joa wie 't jeet.
Alles jeet verbij, alles jeet verbij.
Los mar lofe, los mar jete, los mar joa wie 't jeet.
Den alles jeet verbij, den alles jeet verbij.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.