Luitenant Henckens

Boekwerk,

Luitenanthenckens-1024.jpg

.

Dit boekwerk over Henckens, Joannes Leonardus wordt in 2004 in eigen beheer uitgegeven door Eygelshoven door de Eeuwen heen[1].

Het boekwerk telt 250 pagina's en is voorzien van een genealogisch overzicht van de directe familie van Joannes Henckes. Het is een vertaling van het dagboek van Joannes Henckens dat hij bijhoudt wanneer hij tussen 1803 en 1816 in het Franse leger actief is. Dit Franstalig dagboek is in 2001 vertaald door Latten, Hub (die in dat jaar overlijdt). Het wordt later in 2004 uitgegeven bij gelegenheid van het feit dat Joannes rond 1802 het ouderlijk huis in Eygelshoven verlaat. De Franstalige, originele uitgave dateert van 1910 en is samengesteld door zijn zoon E.F.C.A.Henckens.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Seniorenbledsje jrgng 19 nr 3 pg 3