Mannenkoor St. Jozef Kaalheide

Zangkoor,

Dit koor wordt opgericht op 22 juli 1933 en heft zichzelf op per 31 december 2014.

Het koor telt bij oprichting 18 leden. Gestart wordt onder de leiding van de dirigent W. Ploum. Voor het eerst wordt in 1982 onder de leiding van Hans Luesink de "Matheus Passie" van Pothast, Bernhard uitgevoerd te Rolduc, hetgeen onder auspiciën van Centrum Rolduc, op L.P. wordt vastgelegd. In 1983 wordt een jubileum L.P. Komt Vrienden in het Ronde opgenomen.

Dit zangkoor werkt in 1996 mee aan de CD Winkter in de Jreets.

Voorzitter

Dirigent

Verder