Mannenkoor St. Judas Thadeus

Zangkoor,

Dit zangkoor wordt in 1962 opgericht door onder andere Hamers, Nic.