Maria Gorettikerk

Mariagorettiekerk-0000.jpg
Fb-schacht01-19841100-hermanlangen-20161105.jpg
Nulland01b.JPG

Dit is de parochiekerk van de Maria Gorettiparochie.

Architect van deze kerk is Fanchamps aan de Maria Gorettistraat en het Maria Gorettiplein. De bouw wordt door bouwpastoor Vliegen gestart met de eerste steenlegging op 12 juli 1953. De naamgeving is ontleend aan de patroonheilige: Maria Goretti. De kerk wordt in gebruik genomen op 4 december 1954. Voor meer wetenswaardigheden zie de uitgave van de Historische Kring Kerkrade "Kerkrade Onderweg deel V".

Sloop

Deze belangrijke wederopbouwkerk is al geruime tijd onttrokken aan de eredienst als in september 2009 gestart wordt met de sloop van de kerk.

In de regel wordt na het verlenen van een sloopvergunning een rustperiode van 6 weken in acht genomen. De eigenaar van de kerk, Meander Zorggroep, doet dit niet en start reeds na 2 weken de sloop om daarna op deze plek zorgwoningen te gaan bouwen ter vervanging van Vroenhof.

In diezelfde maand is een aanvraag ingediend tot aanwijzing van de kerk als rijksmonument nadat men door de vakantieperiode geen contact met de gemeente kan krijgen over de toekomst van het monument. Tegelijkertijd is dan wel door de gemeente een sloopvergunning voor de kerk afgegeven. De Rijksdienst (RCE) heeft namens de minister de aanvraag direct in behandeling genomen en de kerk laten voorbeschermen. Deze mededeling komt te laat binnen bij de gemeente. Men is dan al begonnen met de sloop van de kerk ondanks het feit dat de bezwarentermijn niet is verstreken. Het Cuypersgenootschap laat de sloop stilleggen omdat zij een aanvraag heeft ingediend om deze kerk tot rijksmonument te benoemen. De gemeente is dan genoodzaakt om de sloop van de kerk stil te leggen. Deze handeling wordt breed uitgemeten in de plaatselijke en landelijke pers. Zelfs kamervragen worden hierover gesteld. Doordat de kerk half gesloopt is en de kans dat hierdoor de kerk door de beleidsregels van het rijk, ooit rijksmonument wordt, nihil is, heeft het Cuypersgenootschap helaas op 28 oktober 2009 moeten besluiten om de monumentenaanvraag in te trekken.

Bij de sloop van de kerk wordt een een aantal glas-in-lood-ramen veilig gesteld. Een daarvan, gemaakt door Huub Levigne, heeft een plek gekregen in de St. Martinuskerk, samen met het gerestaureerde drieluik "De Goede Herder". Dit, bij gelegenheid van het priester-jubileum van pastoor Bert Knubben[1].

Afbeeldingen

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20181114 pg 1