Maria in Limburg

Maria in Limburg

Boekwerk,

Het boekwerk bevat een aantal verhalen over Maria-verering in Limburg, waaronder 2 verhalen over Kerkrade. Het is geschreven door Gerard Lemmens[1] en verschijnt op 7 augustus 1947.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Colofon van het boek