Martin Luther Kingstraat

Waubacherveld,

Deze straat verbindt de Waubacherweg met de Kennedylaan. De straat is genoemd naar de amerikaanse leider. De naamgeving dateert van 12 januari 1971. De naamgeving van de verlenging dateert van 28 januari 1982.

Martin Luther King

Hij wordt geboren in 1929 en hij overlijdt op 4 april 1969 in Memphis, Tennessee (VS). Hij voert een geweldloze strijd voor de gelijkberechtiging van de zwarte amerikaanse bevolking. Grote bekendheid verkrijgt hij door een toespraak op 28 augustus 1963 waarvan de zinsnede "I have a dream" wel de bekendste is. Hij krijgt in 1964 de Nobelprijs voor de vrede. In 1968 wordt hij vermoord. De Martin Luther Kingstraat is naar hem vernoemd.