Medisch Centrum Kruisstraat

Dit is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen A. van der Poel en W. Derksen, een fysiotherapeut en apotheek MC Kruisstraat. Zij nemen het gebouw op 26 november 2005 in gebruik, nadat het geruime tijd heeft leeggestaan. Daarvoor is het Groene Kruis er in gevestigd.