Meinweide

Bos in de buurt van Haanrade.

Het gebied wordt in de Annales Rodenses genoemd bij het jaartal 1119 (Annales Rodenses/1110 NL). Het grote bos ligt dan tussen Rolduc, Haanrade en Chevremont. Het huidige Berenbos is een restant van dit oorspronkelijke bos. Het Mein uit Meinweide is afgeleid van het Germaanse magina dat groot betekent. Weide is een verbastering van wede, woud, bos. De omwonenden van het bos hebben in die tijd het recht er hun dieren te hoeden.

Naar dit gebied is de Meinweidestraat genoemd.