Mit de träote óp noa kirchroa

Info: Mit de träote óp noa kirchroa
Jaar: 1987
Componist: Thei Peeters
Schrijver: Damescomité van Sankt Löaresje
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Deelnemer Sjlajerparade seizoen 1987 - 1988[2]. Andere deelnemers in 1987}
Vers
Ja mit de Karneval dan junt vier ummer sjpille
Went óch ós vrauwlu dat nit ummer ezoeë wille
Mar an dön zage vier: Óch sjats. Oane uch krient vier och sjpas
Och al hant vier jroeëse pieng dan in ós hats

Vers
Noa joare weëde vier jewis och jans jet auwer
En mit e bisje vöal jeluk och jans jet sjlauwer
Alling dat sjpille is wat 't bliet, mar de vrauwlu zint vier kwiet
Doch noen kunt vuur os ja noch ing sjunner tsiet

REFR
En mit de träote óp noa Kirchroa
Zies doe de klone óp d'r Maat sjtoa
Ja mit de träote óp noa Kirchroa
En mit de tsieme in de heng
Kunt an de sjpas dan ja jee eng

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje 1987-1987 pagina 7