Mit e jleësje ónger 't neësje

Info: Mit e jleësje ónger 't neësje
Jaar: 1987
Componist: Thei Janssen
Schrijver: Thei Janssen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Deelnemer Sjlajerparade seizoen 1987 - 1988[2]. Andere deelnemers in 1987}
Vers
Jeet d'r auto diech kapot
En dienge kloep jeet óppen vot
Joa da haste jet tse klage
Zets d'r baas diech óppen sjtroas
't wasser sjteet bis an jen haos
Da kenste ummer blieve zage

REFR
Mit e jleësje onger 't neësje
Mit e jans jroeës jlaas onger de naas
Mit ing jrul jrul jrul onger de tul
Los mer jon, los mer jon, jef mer jaas
Mit ing jrul jrul jrul onger de tul
Los mer jon, los mer jon, jef mer jaas

Vers
Haste jraad inne nuie fiets
Weëd deë diech dierek jestrietst
Inne polies is nit tse vinge
Jeet dieng vrauw doa tusjen-oes
Zitste jans alling in hoes
Da kinste ummer blieve zinge

Vers
Haste vräud of haste leed
Jans ejaal wie 't diech jeet
D'r sjpas mots doe diech zelver maache
Jeet 't sjleet óf jeet 't jód
Krieste ummer nuie mod
Blief mer zinge en blief laache


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje 1987-1987 pagina 10