Mit hód sjtek en rink

Info: Mit hód sjtek en rink
Jaar: 1991
Componist: x
Schrijver: x
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}
REFR
Mit hód sjtek en rink, in d'r erm e leker kink
Sjteet d'r pap daag en naat hei i Kirchroa óp d'r Maat
Mit hód sjtek en rink in d'r erm e lekker kink
Hat d'r pap wal doezend moal alaaf jezaat
In d'rzommer, in d'r winkter went 't sjneit
Ózze pap deë jeet ummer jód jekleid
Mit hód sjtek en rink, in d'r erm e lekker kink
Ja, weë hau dat van d'r pap jedaat

D'r pap is inne sjtootse man, jeet mit de naas in loeët
En jidder deë d'r papa kan, deë hat dat al jehoeët
Den jeet 'e sjiek óp sjtap, zingt al, uvver d'r pap

D'r pap is vasteloavendsjek, vier wisse wal besjeet
't Deesdiegs mit d'r klonetrek, heë zicher och mit deet
Hat heë ziech aa jedoa, dan zingt jans Kirchroa
Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 2