Mit tsiem en klarinet

Info: Mit tsiem en klarinet
Jaar: 1973
Componist: Vooralsnog onbekend
Schrijver: Vooralsnog onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1973[2].}


Ozze Piet kroog óp d'r namensdaag
Ing trommel van d'r nonk
Heë hauw tsefort d'r jauwe sjlaag
Dat keëltje hauwet jód mit sjwonk
En zaat zieng mam: jong hüer ins óp
't Weëdde hüegste tsiet
Dan houwet heë noch heller d'r óp
Doabei zong dan d'r Piet

REFR
Boemtra tsiemtra boemtara tsiem tsiem
Zoeë klinkt 't óp de dikke tsiem
Vier hauwe d 'r óp jet wees jod wees wie hel
Boemtara tsiemtara vier hauwe durch 't vel

Wie d'r Piet jong trauwe mit 't Net
Zaat heë 's oavends al
Noen lieër iech miech wal klarinet
Al is 't mar vuur Karneval
Is dan de vasateloavend doa
Dan trukt heë mit zieng vrauw
Al sjpellents durch jans Kirchroa
En zinge dan al jauw

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1973 pagina 9 uit Archief Rodazangers