Mit z'n alle noa d'r himmel

Info: Mit z'n alle noa d'r himmel
Jaar: 2004
Componist: Hans Golembiewski
Schrijver: Hans Golembiewski
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door De Hampelemensjer}


REFR
Ja, vier junt hü mit z'n alle noa d'r himmel
Den hei ónge brikt de hel e biesje los
Doarum junt vier mit z'n alle noa d'r himmel
Deë nit vlüe kan, deë jeet dan mar tse vós
ÓngerweËgs weëde jet sjlajere jezonge
Zingentere junt vier hingeree eróp
En vier zetse vuur üch allenäu hei onge
Dan 't pöatsje van d'r himmel al jet óp

De welt woar ins e bilderboch
Meersjer besjtonge nog
Dat hat me ins jesjreëve
Doch sjun is 't allang nit mieë
Me kan hei nit mieë leëve
't Vilt nit mit, doch weest uur wat vier dunt
Vier pakke ós  ''boeltje'' en vier junt
(Vier junt, ja weest uur wat vier da dunt)

De welt woar ins ing sjpasfabriek
Vol plezeer en vol moeziek
En alles woar an 't zinge
Doch zoeë is 't allang nit mieë
Doarum zage vier noen adieë
D'r boel hei sjteet óp sjpringe
 Vilt nit mit, doch weest uur wat vier dunt
Vier pakke ós  ''boeltje'' en vier junt
(Vier junt, ja weest uur wat vier da dunt)

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 3