Mit ze alle

Info: Mit ze alle
Jaar: 1991
Componist: J. Mulder
Schrijver: J. Mulder
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}
REFR
Vuur junt hu mit ze alle noa Kirchroa óppen Maat
Mit d'r Joep weëd doa jesjoenkeld, jezonge en jelaachd
En alle klonejekke, mit trom en träot en dekkel
Die sjpringe oane zurg bis murjevrug hei durch

D'r Sjeng deë is va Ejelzer, d'r Kueb kunt va Sjpekhei
D'r Friets deë is va Haander, En d'r Frens kunt  va Blieërhei
Ze junt hu al tsezame, Noa Kirchroa óppene Maat
Doa weëd de Vasteloavend 't bets van al jebraad

De pliese en de brandweer, D'r Burjemeester Mans
Ozze sjtaatse prins va Kirchroa, Mit al zieng Jardeman
Ze junt hu al tsezame noa Kirchroa óppene Maat
Doa weëd de Vasteloavend 't bets van al jebraad
Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 1