Moeziek Oes 't Hats

CD,

Dit is de tweede CD van de Crombacher Muzikanten. De CD wordt gepresenteerd op 24 juli 1998. De volledige titel luidt: Moeziek oes 't hats, jrus oes limburg.