Moskou

Kerkgang.jpg

Dit is een voormalige herberg aan het Kerkplein.[1]

Vanaf 1823 worden hier de gemeenteraadsvergaderingen gehouden voordat die in het huidige Raadhuis plaatsvinden. De herberg wordt in 1920 gesloopt. Daarvoor worden de bijeenkomsten gehouden in een pand aan het Kerkplein dat naar alle waarschijnlijkheid rond 1660 gebouwd wordt.

Moskou is tevens de naam van de doorgang achter de St. Lambertuskerk. Het is volgens overlevering pastoor Vinken, Paul Joseph van de St. Lambertuskerk die de naamgever van deze doorgang is. Hij is pastoor van de kerk tussen 1825 en 1835. Na de veldtocht van Keizer Napoleon I naar Rusland, Moskowa genaamd, breekt er in 1821 een hevige, bloedige, ruzie uit in de herberg. Vinken, Paul Joseph brengt de overlast in verband met de veldtocht en de naam voor de herberg en doorgang is geboren. De naam leeft voor als benaming voor de gebruiksruimte onder de St. Lambertuskerk.

Bewoners

  • 0000 - 0000 Antonius Josef Quadvlieg (tevens eigenaar)

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Seniorbledsje jr 17. nr. 4 pg 7