Muziekkapel van de Vrijwillige Politie district Kerkrade

Deze muziekkapel wordt in 1952 opgericht als Drum- en Klaroen-korps.

Later wordt de kapel een Harmonie-orkest. De kapel wordt ook wel de Drumband der Reserve Politie Kerkrade genoemd. Op 24 mei 2011 wordt Aasted-Madsen, Ine benoemd tot beschermvrouwe van de muziekkapel.

Voorzitter

Dirigent

Geschiedenis

Onderstaande informatie is overgenomen vanaf hun site.

De MVPK wordt in 1952 opgericht door de Reserve-politie van de Gemeente Kerkrade.
Aanleiding hiervoor is een verzoek van dhr. Tans, hoofdinspecteur van de Gemeentepolitie Heerlen die in Kerkrade promoveert tot korpschef en bij deze promotie de muzikale werknemers aanspoort om een muziekkorps te vormen. Daarmede wordt de MVPK, ook veelal Politiekapel genoemd, een prima ambassadeur van Politie en Gemeente Kerkrade
Allereerst wordt de drumband der Reserve-Politie Kerkrade opgericht die reeds gelijk uit 12 trommmelaars en klaroenspelers bestaat. In drie jaar tijd groeit het ledental tot het dubbele uit. Tambour-maitre Servaas Senster heeft de taak de mannen 6 jaar na oprichting van de muziekkapel klaar te stomen voor deelname aan het Wereld Muziekconcours 1958. Hier meet de Politiekapel zich als enig Kerkraads korps succesvol met de internationale korpsen en weet een eerste prijs met onderscheiding te behalen. In dit jaar ook worden de leden de speciaal ontworpen Show & Gala-uniformen aangemeten met meest opvallend de witte helmen met oranje kokarde.
In 2004 wordt de Muziekkapel voor het eerst in de geschiedenis zelfstandig door de opmaak van statuten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en oprichting van een bestuur. Tot dit jaartal kon de burgemeester van de stad Kerkrade als hoofd van politie eveneens als voorzitter van de MVPK gezien worden.

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20181212 pg 15