Nassaustraat

Op de achtergrond is de kruising Nassaustraat/Chevremontstraat


Erensteinerveld,

Deze straat ligt in het verlengde van de Koestraat en verbindt deze met de Toupsbergstraat. De straat is genoemd naar het geslacht Oranje-Nassau. De straat ligt in het verlengde van de Koestraat en verbindt deze met de Toupsbergstraat. Vanaf april 2017 start Wonen Zuid (Woningbouwvereniging) met de sloop van een aantal woningen als start van een grootscheepse renovatie van het gebied[1].

Van oorsprong gaat zij vanaf de Koestraat op gegeven moment over in een gelijknamig pad tot aan de voormalige Steegstraat. Vanaf die Steegstraat loopt dan de Noorderstraat tot aan de Toupsbergstraat. Het pad wordt verhard en krijgt (net als de Noorderstraat) de naam Nassaustraat. De naamgeving dateert van 28 juni 1922. De naamgeving van de verlenging dateert van 28 april 1950.

Sweelinckstraat

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heet de straat sinds 3 februari 1942, de Sweelinckstraat. De straat is dan genoemd naar Jan Pieterszoon Sweelinck (mei 1562 - 16 october 1621) is een Nederlands componist en organist, zoon van Pieter Sywertszoon en Elsgen Sweling. Sweelinck is de enige Nederlandse componist wiens beeltenis op papiergeld heeft gestaan: hij staat op het biljet van 25 gulden, dat in 1972 in omloop komt.

Afbeeldingen

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 5-4-2017