Nederlandse Bergwerkvereniging

Deze bergwerkvereniging wordt in 1881 failliet verklaard en daarna overgenomen door de Société‚ Anonyme des Charbonnages Nérlandais, Willem et Sophia uit Brussel.

Zij wordt op 13 juni 1856 in Den Haag opgericht. Degene met de meeste aandelen in die tijd is F.M. Labry uit Aken. De vereniging verricht tussen 1857 en 1859 een aantal boringen in de Ham en op Spekholzerheide. Zij is dan eigenaar van de steenkoolconcessie Willem-Sophia, waartegen geprotesteerd is door de Domaniale Mijn en de Pannesheider Bergwerksverein. Door een tekort aan financiele middelen worden de pogingen voor dat moment gestaakt. Deze worden hervat in 1876. Hoewel er ter plaatste steenkool worden aangetroffen moeten de pogingen gestaakt worden onder invloed van waterovervloed en drijfzand. De schacht is op dat moment al 55 meter diep.