Nullanderstraat

6461gb.1.2003.10.jpg

Nulland,

Deze straat ligt in het verlengde van de Klinkstraat en verbindt deze met de Kruisstraat. De naamgeving dateert van rond 1915.

De naamgeving is ontleend aan het buurtschap Nulland, dat nieuw ontgonnen land betekent. Deze naam wordt het eerst genoemd in de Annales Rodenses/1136 NL, waar staat dat Lambertus de Nueleinde in 1138 aan de abdij de tienden van een stuk land schenkt. Later komt de naam voor als Nyeland, Nuwelant en Nulant. Tot in 1967 loopt de straat vanaf het kruispunt Hoofdstraat - Onze Lieve Vrouwestraat - Holzstraat en sluit aan op de Baamstraat. Sinds 31 october 1967 heet het wegdeel vanaf de Holzstraat, Kruisstraat.

Afbeeldingen