Oes de sjmoekkeltsiet

proza,

geschreven door Ploum, Frits en uitgegeven in Mosalect.