On Eagle's Wings

Evangelische Gemeente,

Deze religieuze organisatie komt wekelijks bijeen in Heidsjer Tref[1]. Haar doel:

"De stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van het werk van de Evangelische Gemeente Gods On Eagle’s Wings in de gemeente Kerkrade en omgeving en in het bijzonder het bouwen en/of inrichten van samenkomst plaatsen voor leden van de Evangelische Gemeente, het bij elkaar brengen van gelden om die gebouwen te verwezenlijken en om alle andere activiteiten in de ruimste zin des woords, die uitgaan van genoemde gemeente mogelijk te maken en te steunen, alsmede om de kosten verbonden aan de bijeenkomsten van de Evangelische gemeente te helpen financieren.".

De Gemeente is sinds 2002 actief in Kerkrade[2].

Activiteiten

On Eagle's Wings heeft als reguliere activiteiten de zondagse samenkomst in Heidsjer Tref, wekelijkse bidstond en huiskring. Verder is er een twee wekelijkse Bijbelstudie. De bidstond, Bijbelstudie en huiskring worden in huiselijke kringen gehouden. Daarnaast worden er door het jaar heen doopdiensten en gezamenlijke activiteiten met andere Gemeente Gods gemeenten georganiseerd.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. http://www.oneagleswingskerkrade.nl/ dd 20190308
  2. Dagblad de Limburger dd 20190330 pg 31