Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen-parochie

Parochiekerk

Parochie op Terwinselen,

De volledige benaming luid: De Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria. In de loop der jaren wat ingekort genoemd: O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

In 1918 is begonnen met een noodkerk en in 1919 werd Terwinselen een zelfstandige parochie. De bouwpastoor is pastoor Hubert Spierts die er in enkele jaren er een imposante kerk neerzet. Gebouwd in eigen beheer met stenen uit een zelf aangelegde veldbrandoven (in de Doctor Nolensstraat) door een grote groep vrijwilligers. De oudere woningen in de Oude Tunnelweg zijn gebouwd met een restantvoorraad veldbrandstenen. Het interieur wordt beschilderd door Limburgse kunstenaars: Charles Eyck, Arthur Nols en René Smeets. Mogelijk dat niet Arthur, maar zijn vader Frans meewerkte.

De eerste steenlegging van de parochiekerk vindt plaats op 10 juli 1921 door Deken van Ormelingen. Op 15 augustus 1922 wordt de kerk ingewijd. Het kerkbestuur verkoopt medio 1968 een perceel grond aan de Singelweg aan de gemeente Kerkrade voor fl 58.000,00. De parochiekerk is de St. Hubertuskerk.

Afbeeldingen