Op de knip

Terwinselen,

Deze straat ligt in het verlengde van de Maarzijde en verbindt deze via diverse omlopen met de Caumerstraat. De datum van de naamgeving is 30 augustus 1974. De straat is genoemd naar de lokale gelijknamige veldnaam. Knip betekent dan knik, oneffenheid, hoogte in het landschap.

Afbeeldingen

2003