Os Kirchroa (2)

Info: Os Kirchroa (2)
Jaar: 1991
Componist: Jo Braun
Schrijver: Alfons Jozefowski
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}


Kijk voor 't Sjunste óp de Welt op Os Kirchroa

REFR
Kirchroa os Kirchroa, doe plaatsj in Limburgs land
Bis durch dieng moezikaliteet in de janse welt bekank

Kirchroa is os sjunste sjtad vol moeziek en jezank
Dat vuur jód kanne viere is uvveral bekank
Kom los os zinge, sjpringe , pakt uuch al an jen hank
Mit Karneval is Kirchroa finaal oes rand en band

Bis doe e Kirchröadsj meëdje of inne Kirchröadsjer jong
Dan dans vol vrväud doe zage, dieng wieg i Kirchroa sjtong
Ejaal woa die vandaan kuns, van jen Jraat of van de Hoots
Dat ee zal ummer blieve Óp Kirchroa bis doe sjtoots


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 20