Os Kirchroa (lied)

Lied,

Kijk voor het lied van Alfons Jozefowski en Jo Braun op Os Kirchroa (2)

Dit lied wordt meestal genoemd naar de eerste regels van het refrein: 't Sjunste op de welt. De tekst en muziek worden in gezamenlijkheid door de Rodazangers geschreven. Later wordt 'Ós Kirchroa' door toenmalig lid Mathieu Finders (1926 - 0000) bij de Buma (maar waarschijnlijker: bij de belastingdient) gedeponeerd waardoor hij componist en tekstschrijver van dit lied wordt. Ook andere Rodazangers van het eerste uur als Jo Jeha en Chris Amkreutz claimen dat zij het lied geschreven hebben. Binnen de groep is het in die jaren gebruikelijk dat eigen geschreven nummers op naam van de groep gezet worden. In de loop der jaren krijgt het nummer de status van evergreen en traditional. Tijdens de Live uitvoering van Kirchröatsjer_Sjpetsiejalietete wordt wederom het onjuiste beeld geschetst[1].

De versie die voor download beschikbaar staat wordt uitgevoerd door de Bestand:Dieter thomas heck zengere - os kirchroa.ogg tijdens de Balla Zietsong in 2006. Van dit lied is eveneens de bladmuziek beschikbaar (Bestand:Os Kirchroa3.pdf).

Tekst

Info: Os Kirchroa (lied)
Jaar: 1960
Componist: Rodazangers
Schrijver: Rodazangers
Publiek Domein: Nee[2]
Info: De tekst en muziek worden door de Rodazangers geschreven. Later wordt Os Kirchroa (lied) door toenmalig lid Mathieu Finders bij de Buma/Belastingdienst gedeponeerd.}


refrein:

't Sjunste óp de welt, wat der Herjod had jemaad,
dat is ós Kirchroa, went 't zingt en laacht.
Zunt boaver ós ooch de wólke al ins jrauw,
da dunt vier zinge, verdrieve vier ze jauw.
Zunt boaver ós ooch de wólke al ins jrauw,
da dunt vier zinge, verdrieve vier ze jauw.

couplet 1:
Trukt me durch de welt wiet, uvver lank of zieë
en zeät me dan ins eäve zieng hemet-sjtad adieë.
Hat me dan je-zieë wie sjun de welt ooch is
dan weest me tse vestselle, ee dink jants jewis:

couplet 2:
Doa woar ins ee pleätsj-je woa mie wigs-je sjtong,
woa iech de ietsjte sjrij in 't leäve jong.
Doa wil iech ummer blieve, mie jantse leäve lank
en ummer blief ich zaage, mit moezziek en jezank:


Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Eigen waarneming dd 20181105
  2. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.