Os millioenelijntje

Osmillioenelijntje3b.jpg

Lied geschreven door Heijltjes, Gerard. Het lied handelt over de Miljoenenlijn.

Info: Os millioenelijntje
Jaar: 0000
Componist: Heijltjes, Gerard
Schrijver: Heijltjes, Gerard
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Onderwerp: Miljoenenlijn}


Refreng:
Os millioenelijntje hat enne neue Tsog
Noen viert os Katrijntje langs der Teutelebrooch
Drum zenge vuur Millioenelijn Alaaf Alaaf Alaaf
Drum zenge vuur Millioenelijn Alaaf Alaaf Alaaf

Mie Kirchroa mie Sjtedsje, zoeë vengste i Holland jee mieë
I kirchroa mie Sjtedsje doa is doch van alles tse zieë
Vuur junt noen allemoal vare mit der neue Tsog
I kirchroa kinne vuur laache vuur zunt noen wiet jenog

Va Kirchroa noa Heale et leefste junt vuur mit der Tsog
Vuur dunt os nit verveale me ziet doch van alles jenog
Me kan ooch angesj um reeze Bis i Sjin op Sjwel
Noe los dat Tsugsje mer sjeeze dat viert diech woa me wel

Der Pap van os Jemeende Vuur Kirchroa is dem nuus tse veul
Hea helt van zieng Jemeende dea Man hat vuur alles jeveul
E kan va zörg nit sjloffe Oas dea Tsog dea Tsog
Jans Kirchroa welle vuur hoffe, jeet noen millioene ooch.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.