Ózze Joep

(Doorverwezen vanaf Osse Joep)
Info: Ózze Joep
Jaar: 1959
Componist: Mathieu Loop
Schrijver: Mathieu Loop
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Zang: Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg. Winnaar van de Sjlajerparade in 1959. cd: Diverse artiesten - "Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète" - Dureco Holland CD10.11.76. [2].[3]}


De tekst, met uitzondering van vers 3, is opgenomen in Vasteloavends-Sjlaajer

I Kirchroa kan me vinge ing loestieg' miensje-tsoat.
Die luu, die kanne zinge, jeleuf miech op mie woad.
Doch inne kan nit zinge, en wol dat doch zoeë jear.
Och kan hea nit mit sjpringe, hea sjteet i wink en wear.

REFR
Op der Maat, op der Maat,
sjteet der Joeppeman en waat,
op vasteloavend, op vasteloavend.
Op der Maat, op der Maat,
sjteet der Joeppeman en waat
op vasteloavend, bij daag en naat.

Der Joep, dea tselt de sjtonde, doa op dea jroeësse Maat.
Hea kint zieng vaste konde, al is 't daag of naat.
Hea ziet doa um ziech zoeze, tsouw zienne jroeësse sjrek,
die nozems, die mar broeze, dat maat hem sjtapel-jek.

En oonge a zieng tsieëne is jidder weach ens maat.
De kirmes ziet hea drieëne, der Joep alling mar waat.
Ens jeet der opstog trekke, ens wead et Karneval,
dan ziet hea werm die jekke, roonksjpringe uvveral.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.
  3. tekst: Vasteloavends-Sjlaajer