Ozze Jo

Info: Ozze Jo
Jaar: 1985
Componist: J. Huntjes/J. Grond
Schrijver: J. Huntjes/J. Grond
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
Dat is d'r Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Dat is d'r Jo Jo Jo Jo 2x
Heë sjteet jiddes wèch in de tsiedonk aafjemoald
Mit ing fo to to
Mit ing fo to to 
Ozze Jo 3x

D'r Haan en de hon en d'r SJeng, D'r Joep en d'r Maat zunt zoeë bekant
't Maria Magdalena verjès iech noeëts 't janse leëve lank
't Falderalda Löaresje dat woar de nuitste troef
Dit lidsje jeet uvver inne man, deË jriezer wie ing doef

't C en 't D en 't A, die hant ins jemaad ee jroeës kongres
In de Rodahal doe sjtonge de lu óp ee, zoeë wie óp e sjutsefès
D'r ieëtsjte man va Kirchroa deë sjtong jans vuurenaa
Den heë wool nit dat inne koam op de ieëtsjte pagina

't Kink oppen sjoeël kriet jelieërd datr ee moal de ee is och nit tswai
Oes de bucher weëd jehold dat Amerika woeëd ontdekt durch 't mensje mit dat ai
Va sjport en polletiek, koeltoer doa wisse die besjeed
Die hant wal jaar jing anoeng, wie ozze burjervadder heesjt


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 16