PPR

Algemeen

Dit is een lokale afdeling van de landelijke politieke partij: Politieke Partij Radicalen. Deze lokale afdeling is niet meer in Kerkrade actief. De periode waarin zij actief is, is vooralsnog onbekend. In elk geval is dit wel zo tussen 1976 en 1982. Hoewel een exacte oprichtingsdatum vooralsnog niet bekend is, wordt de partij in 1968 mede-vormgegeven door Meijs, Paul.

Voorzitters

Verder

Informatie over de landelijke partij:

De Politieke Partij Radicalen (PPR) is een voormalige Nederlandse politieke partij. De PPR is opgericht op 27 april 1968 als een christelijk-radicale partij. De partij is een afsplitsing van de Katholieke Volkspartij (KVP) en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Directe aanleiding is de aankondiging van verdere samenwerking tussen de KVP, ARP en CHU, wat later tot het ontstaan van het CDA zal leiden. In 1990 gaat de PPR samen met de EVP, CPN en PSP op in Groen Links.
Hoewel de PPR een afsplitsing van christelijke partijen is, wordt al direct besloten om geen verwijzing naar het christendom in de naam van de partij op te nemen. De PPR wijst koppeling van geloof en politiek principieel af. Bovendien wil men hiermee aanmoedigen dat ook niet-christenen zich bij de PPR zullen aansluiten. De PPR kan eerder gezien worden als een vroege groene partij.
De PPR zet zich vooral in voor thema's als ontwikkelingssamenwerking, milieu, ontwapening en een democratische economie. De partij haalt bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer meestal tussen de 2 en de 7 zetels. Eenmaal neemt de PPR deel aan de regering, in het Kabinet-Den Uyl (1973-1977).
Politieke Partijen
Partijen

Burgerbelangen Kerkrade - CDA - D66 - Groen Links - KOE - Lokaal Alternatief - Ons Kerkrade - Ouderenpartij Kerkrade - PvdA - SP - VVD

Partijen Inactief 1Parkstad - ARP - BBK Lokaal - CHU - CPH - CPN - DPK - Egalité - Kerkraads Belang - KVP - Leefbaar Kerkrade - Lijst Coumans - Nederlandse Unie - PPR - PSP - PvdD - PVV - TON - Vrijzinnig Democratische Bond
Verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen - Provinciale Staten verkiezingen - Tweede Kamer verkiezingen
Lijst van politici