Panhuis

Dit is de vroegere benaming voor een bierbrouwerij. Het ontstaan van de naamgeving is voor tweeërlei uitleg vatbaar:

  1. De naam is afgeleid van de Griekse god Pan. Die vaak wordt afgebeeld met een hoorn, gevuld met bier en de bekende panfluit.
  2. Lokaal is vaak bekend dat bierbrouwerijen en bakkerijen de eerste gebouwen zijn, waarvan de daken bedekt worden met gebakken pannen.