Pater Kreitenstraat

Kerkrade-Centrum,

Deze straat verbindt met een omloop de Caspar Sprokelstraat met Kosterbeemden. De straat is genoemd naar Kreiten, Wilhelm S.J.. De naamgeving dateert van 18 december 1981.