Persbiografie 80 Jaar Kerkrade 1894-1974

Persbiografie 80 Jaar Kerkrade 1894-1974

Boekwerk uit Juni 1977 door N.H. Bischoff.

Het boekwerk beschrijft uitermate uitvoerig de 190 uitgaves die tussen 1894 en 1974 zijn uitgegeven. Na een aantal inleidende paragrafen in het eerste hoofdstuk worden in de volgende 8 hoofdstukken de 190 uitgaves beschreven. Het laatste hoofdstuk bevat een inhoudsopgave die hierna wordt weergegeven.

Politieke en/of sociale bladen

Pagina 20 - 83

 1. Kirchrather Volkszeitung
 2. Der Sonntagsfreund
 3. Nieuwsblad van Kerkrade
 4. Nieuwe Kerkraadsche Courant
 5. Kerkraadsche Courant
 6. De Zuid-Limburger
 7. De Kerkradenaar
 8. Het Volksblad
 9. De Sociale Voorvechter
 10. Kerkraadsche Courant
 11. De Waarheid
 12. Kerkraadsche Verkiezingsboden en Raadsverslagen
 13. De Kieker
 14. Recht door Zee
 15. Publiciteitsorganen voor de Gemeente Kerkrade en Omgeving
 16. Katholieke Nederlandse Nieuwsblad Pers
 17. Joker
 18. S.O.S. en 3e Wereldhandel

Kulturele en/of sociale bladen

Pagina 84 - 109

 1. Utile Dulci
 2. Geïllustreerd Zondagsblad
 3. Sanitas
 4. Het Algemeen Belang
 5. Het Bondsorgaan
 6. Glück Auf (blad)
 7. Geïllustreerd Zondagsblad
 8. Uitgaven van het Limburgs Thuisfront afdeling Kerkrade
 9. Contactblad Gemeenschapsdienst Kerkrade
 10. Antraciet
 11. Bejaardenecho

Schoolbladen

Pagina 110 - 135

 1. Bleyerheide Klanken
 2. De Kleine Wereld
 3. Clutch
 4. Ozze Hoesvrunk Ozze Schoelvrunk
 5. Top '69
 6. Peszie
 7. Hickory Bode
 8. Mededelingen
 9. Schoolkrant
 10. Callimarikrant
 11. Schoolblad R.K. Basisschool Kerkrade-West
 12. 't Manusje
 13. Uit de School Geklapt
 14. D'r Klenge
 15. Klanken uit de Mater Amabilis School Spekholzerheide
 16. Hermes
 17. Zonnekrabbels
 18. 't Kreukeltje
 19. Reveille
 20. Aktua
 21. De Toeter
 22. Blitz
 23. Kamera Op Schola
 24. K.O.S.
 25. Mix 68
 26. Mix
 27. Smash
 28. Van Roda's Eigen Erf, of (De) Vree
 29. Spitsuur
 30. Kreet
 31. Noodkreet
 32. Dimensie
 33. De Seinsleutel

Sportbladen

Pagina 136 - 186

 1. Voetbal
  1. Juliana Banier
  2. De Kieker
  3. Rapid J.C. Post
  4. De Roda J.C.-er
  5. Zwart-Wit Koerier
  6. Mededelingenblad der S.V. Bleyerheide
  7. De Mental-Trainer
  8. Sportkoerier
  9. Minor
  10. De Stem van Olympia
  11. Alaaf Olympia
  12. S.V.K. Koerier
  13. S.V.K. Nieuws
  14. D'r Bal
  15. R.K.T.S.V. Nieuws
  16. Ons Club Nieuws
  17. R.K. V.V.Miranda
  18. 't Boyske
  19. Topscore
 2. Andere soorten van Balsport
  1. Ping Pong
  2. Clubblad T.C. Kerkrade '54
  3. Handbalorgaan R.K.H.V. Kerkrade
  4. Officieel Maandelijks Verschijnend Orgaan van de R.K. Handbalvereniging Kerkrade
  5. Goal
  6. Cluborgaan H.V. Kerkrade
  7. Handbalvereniging Kerkrade
  8. T.T.V. Kerkrade '68
  9. Kerkraadse Badminton Club K.B.C. '67
  10. Smash 71
  11. Vuur Os
 3. Gymnastiek / atlethiek
  1. A.V.K.
  2. Verenigingsblaadje van de Staatsmijn Wilhelmina
  3. De Springplank
  4. Tussen Start en Finish A.V. Achillestop
  5. Achillestoppers
  6. K.F.V. Koerier
  7. T.V.K. Turntierlantijntjes
  8. K.D.M.
  9. R.K. G.V. Rap
 4. Denksport
  1. Schaakkoerier
  2. Kampioen
  3. Damvreugde
  4. Damweelde
  5. De Rasdammer
  6. Maandblad voor de Damvereniging D.V.K. 1962
 5. Dierensport
  1. De Duivenvriend
  2. Contactorgaan Ruitervereniging Voorop
  3. De Ruiterkoerier
  4. Hinnikpraatjes
  5. H.S.V. Ons Genoegen
 6. Diverse soorten sport
  1. Clubblad van de R.K. Tour en Wielerclub Bleyerheide
  2. Kerkraadse Zwem-Polo-Club
  3. Sportend Kerkrade
  4. Thermiek 58

Jeugdbladen

Pagina 187 - 211

 1. Verkennerij
  1. De Berenbosse Verkenner
  2. Der Lambeatus Sjpeijel
  3. Het kompas
  4. Ick Dien
  5. Klikspaan
  6. De boemerang
  7. Pionier
  8. Het Raadsvuur
  9. De Zölderuule
  10. Et Huubke
  11. De Jachthoorn
  12. Scouting
 2. (Jongeren)Sociëteiten
  1. De Adelaar
  2. Der Ronge Pool
  3. De Jonge Werkman
  4. Die Flotte Neun
  5. Het Masker
  6. Roges blad
  7. A.D. '64
  8. Kontaktpunt
  9. Kelder-Ratten
  10. Keet
  11. West
  12. Jeugd?Huis
  13. Ahimsa
  14. Deelnemersblad VJV Sjoes
  15. Sjoes Ei
  16. Koorblad van het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Holz
  17. Orgelpraat

Kerkelijke en/of godsdienstige blaadjes

Pagina 212 -

 1. Katholieke Godsdienstig-zedelijke blaadjes
  1. Die Christliche Familie
  2. Voor Eer en Deugd
  3. Mannenadel
  4. Mannenadel en Vrouweneer
  5. Eucharistie en Naastenliefde
 2. Protestantse uitgaves
  1. Op de Grens
  2. Djees
 3. Parochieblaadjes
  1. Missieblad
  2. Mariaklok
  3. Parochiestem Terwinselen
  4. Parochieleven Heilust
  5. Parochie Heilust
  6. Parochie Nieuws (Heilust)
  7. Parochieblad De Schakel Kaalheide
  8. Parochieblad Maria ten Hemelopneming Kerkrade
  9. Parochie van de H. Petrus Chevremont
  10. Visie (Chevremont)
  11. K-4 Koerier
  12. K-3 Koerier
  13. Koerier-3
  14. H. Maria Goretti Nulland
  15. Parochiegids O.L. Vrouw van Lourdes Gracht-Spekholzerheide
  16. Parochiegids St. Martinus Spekholzerheide
  17. Parochieblad St. Catharina Holz
  18. Parochieblad Bleyerheide
  19. Parochie Haanrade
  20. Parochie Sint Lambertus

Wijk- en buurtbladen

Pagina 254 - 256

 1. Kontakt 73
 2. Ontspanningsvereniging 'De Bokkenrijders' Rolduckerveld
 3. Berencontact

Reklame- en Advertentiebladen

Pagina 257 - 275

 1. De Bode
 2. De Aankondiger
 3. Voor Alles Gezondheid
 4. Bleyerheidsche Middenstandsreclame
 5. Het Zoekblad
 6. Blieërhei
 7. De Wegwijzer naar voordelig kopen
 8. Akerstraat - Sterren - Courant
 9. Reklame - Uitgaven Piet Mols
 10. Gilde - Slijter in Kerkrade
 11. Meubel - Illustratie Buco N.V.
 12. Limburgia Ster