Peters, Henricus Peter Jacobus

Hij wordt geboren op 6 october 1806 te Weert en hij overlijdt op 7 november 1855 op Rolduc.

Op 17 october 1831 wordt hij leraar te Rolduc, waarna hij op 16 october 1842 aldaar directeur wordt. Andere bronnen vermelden hem met de initialen H.H.J.. De Directeur Petersstraat is naar hem genoemd.

Directie Katholiek_Gymnasium_Rolduc#Directie

voorganger Peters, Henricus Peter Jacobus opvolging
Vooralsnog onbekend 1842 - 1856 Jansen, Anthonius L.