Plan Grachterheide

spoorlijn Kerkrade Centrum - Simpelveld in de richting van Simpelveld. GeoInfo

Dit is een inrichtingsplan van Gemeente Kerkrade en bestaat uit 4 onderdelen.

  1. De bouw van 45 appartementen op de Gracht en Spekholzerheide aan het Plein
  2. Sanering van het gebied tussen de spoorlijn Kerkrade-West - Kerkrade-Centrum en de Drievogelstraat. Hierbij wordt het pand van de E.K.Meubelbeurs geslooopt
  3. Verandering Calbertsweg en Gerardagracht
  4. 113 koopwoningen

Milieubeheer Kerkrade (Stichting) maakt tegen dit plan bezwaar in het najaar van 2004. Zij vindt dat de ecologische zone rond de spoorlijn onherstelbaar wordt aangetast. Daarna tekent Vereniging Milieu Defensie beroep aan bij de Raad van State.

Op 11 december 2007 keurt Gedeputeerde Staten van Limburg het plan goed en wordt het in maart 2008 onherroepelijk verklaard. De koopwoningen zijn gepland op het voormalige spoorweg emplacement.