Ploum, Frits

auteur,

Frans W. Ploum (doorgaans Friets genoemd) wordt geboren op 2 april 1904 en hij overlijdt op 2 mei 1981.

Hij is de auteur van Oes de sjmoekkeltsiet, gemeenteraadslid in een vooralsnog onbekende periode en mede-oprichter van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. In het werkzame leven is hij beambte op de Domaniale Mijn. Later is hij mede-initiatiefnemer van de Dieksiejoneer.

De Friets Ploumstraat is in 1985 naar hem vernoemd. In 1972 wordt hij onderscheiden met D'r Julde Kompel. Het boekwerk Inne Sjpatseerjank durch ós Moddersjproach wordt aan hem opgedragen.