Ploum, Nico (hofnar)

Nico ploum.jpg

Hofnar,

Algemeen

Nico wordt op een vooralsnog onbekende dag in Chevremont geboren. In zijn werkzame leven is hij huisschilder. Hij is voornamelijk bekend als hofnar van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. Daarnaast is hij actief als scheidsrechter in het amateurvoetbal.

Afbeeldingen

Verder